Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Współzawodnictwo Puchar Legionisty Sezon 2024

PUCHAR LEGIONISTY 2023 w STRZELECTWIE DYNAMICZNYM

w kategorii pistolet, karabin, strzelba

 

Terminy zawodów:

 

14 styczeń 2024

11 luty 2024

10 marca 2024

21 kwietnia 2024

16 czerwca 2024

07 lipca 2024

25 sierpnia 2024

08 września 2024

06 października 2024

08 grudnia 2024

OPIS UCZESTNICTWA:

KSS LEGION WSCHODNI od 14.01.2024 roku wznawia konkurencję  współzawodnictwa sportowego o Puchar Legionisty Sezon 2024  w strzelectwie dynamicznym.

REGULAMIN PUCHAU LEGIONISTY 2024:

 1. W konkurencji mogą brać udział chętni zawodnicy innych klubów sportowych. Każdy zawodnik zostanie klasyfikowany i będzie mógł zdobyć nagrodę główną za pierwsze miejsce, drugie i trzecie miejsce. Jednak tylko zawodnicy KSS Legionu Wschodniego biorą udział w zdobyciu dedykowanego pucharu. 
 2. Zawody o Puchar Legionisty przeprowadzane będą począwszy od 14 stycznia 2024 do końca grudnia 2024 roku.
 3. Zawody rozpoczynają się Turniejem Otwarcia, na którym ogłoszone są wyniki z poprzedniego roku i kończą Turniejem Zamknięcia.
 4. Puchar Legionisty jest współzawodnictwem sportowym oraz treningiem w celu wyłonienia najlepszych zawodników.
 5. Konkurencja Puchar Legionisty jest wpisana do kalendarza WZSS .
 6. O dacie i godzinie rozpoczęcia będziemy powiadamiać na stronie FB i regulaminie zawodów
 7. Zawodnicy strzelają w  konkurencji z trzech sztuk broni: strzelba, karabinek, pistolet.
 8. Zawodnicy strzelają w klasach sprzętowych Open i Standard
 9. Konkurencje strzeleckie są powtarzalne w niezmienionym zakresie, można tylko doskonalić się i poprawiać wyniki.
 10. Do końcowej klasyfikacji liczą się najlepsze czasy z połowy plus jeden startów w zawodach.
 11. Im więcej startów tym większa szansa na poprawienie wyniku.
 12. W zawodach może wziąć udział każdy posiadający patent strzelecki lub pozwolenie na broń palną.
 13. Dla tych, którzy posiadają patent strzelecki a nie posiadają własnej broni, klub zapewnia możliwość wykorzystania broni klubowej.
 14. Strzelania będą odbywać się zgodnie z kalendarzem strzelań.
 15. Sporne kwestie rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 16. Nie jest możliwe powtórzenie strzelania w dniu zawodów dla zawodników z własną bronią. W spornych sytuacjach za zgodą sędziego głównego strzelanie może powtórzyć  tylko 1 raz zawodnik który korzysta z broni klubowej (awaria broni) ponieważ broń klubowa nie jest bronią indywidualną zawodnika. Zawodnik posiadający własną broń ma obowiązek jej sprawdzenia tak aby była sprawna w czasie konkurencji.

NAGRODY PUCHARU LEGIONISTY SEZON 2024 W KATEGORIACH OPEN i STANDARD 

 • Miejsce 1 medal, dyplom, nagroda lub bon wartości 500 zł, 
 • Miejsce 2 medal, dyplom, nagroda lub bon wartości 300 zł,
 • Miejsce 3 medal, dyplom, nagroda lub bon wartości 150 zł

Najlepszy zawodnik sezonu 2024 zostanie wyłoniony w dodatkowej konkurencji z pomiędzy zawodników, którzy zajęli w klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce w kategorii sprzętowej Open i Standard. Nagrodą specjalną Pucharu Legionisty będzie Puchar Legionisty wartości 300 zł

PRZEBIEG KONKURENCJI:

Strzelania o Puchar Legionisty przeprowadzane są w okresie od 14 stycznia 2023 do końca grudnia 2024 r. Rozpoczynają się Turniejem Otwarcia na którym ogłoszone są wyniki z poprzedniego roku i kończą Turniejem Zamknięcia. Puchar Legionisty wpisany jest do kalendarza WZSS i liczy się do startów w celu przedłużenia licencji zawodniczej PZSS.

Zawodnicy strzelają trójbój w dyscyplinach : karabinek, pistolet, strzelba

PUNKTACJA:

 1. Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach). Karę proceduralną (5 sekund) nakłada się także za każde trafienie przesłony przez zawodnika, dotknięcie przeszkody ciałem lub bronią.
 2. Wartości punktowe na tarczy IPSC:
 • „A” = 0 sekund kary,
 • „C” = 1 sekunda kary,
 • „D” = 2 sekundy kary.
 1. Zaliczone trafienie w celu reaktywnym, metalowym lub łamliwym, to „A” czyli 0,0 sekund kary.
 2. Jeżeli zawodnik nie uzyska wymaganego w opisie toru trafienia dostaje 5,0 sekund kary za brak każdego. Jest to tzw. „Miss”.
 3. Cele NS – każde ich trafienie powoduje dodanie zawodnikowi 10 sekund kary.
 4. Za każdy nieostrzelany cel, zawodnik otrzymuje karę proceduralną w wysokości 5,0 sekund.

KLASY SPRZĘTOWE.

Klasa open:

 • pistolet, karabin, strzelba – dowolne przyrządy celownicze,
 • dowolny rodzaj strzelby
 • karabin na nabój pośredni w kalibrze od 5,56 mm do 7,62 mm

Klasa standard:

 • pistolet, karabin, strzelba – przyrządy celownicze mechaniczne otwarte,
 • strzelba typu pump action lub bock
 • karabin na nabój pośredni w kalibrze od 5,56 mm do 7,62 mm

Wyposażenie sprzętowe i zasady techniczne.

 1. Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie w trakcie zawodów.
 2. Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów mają być sprawne i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę co stanowi o ich bezpieczeństwie.
 3. Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy a także warunki przewidziane w zawodach.
 4. Wymagane jest od zawodnika posiadanie własnego karabinu, pistoletu i strzelby.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z broni obiektowej odpowiednio wcześniej zgłoszone organizatorowi tj. min. na 3 dni przed zawodami.
 6. Maksymalna ilość amunicji w magazynkach:
 • karabin – 15 sztuk, ilość magazynków dowolna
 • pistolet – 15 sztuk, ilość magazynków dowolna
 • strzelba – 4 sztuki amunicji w magazynku
 1. Rodzaj amunicji do pistoletu i karabinu: wyłącznie z miękkim rdzeniem; do strzelby typu TRAP.
 2. Kąty boczne ograniczone do 90 stopni, górny do wysokości wału głównego. Ich przekroczenie skutkuje dyskwalifikacją.
 3. Przystępując do zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni w czasie jednego przebiegu – zmiana broni może nastąpić wyłącznie ze względów bezpieczeństwa za zgodą Sędziego Głównego.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o broni, amunicji i wyposażeniu zawodnika czy jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
 5. Sędzia może nakazać zawodnikowi zakończenie przebiegu gdy uzna, że zawodnik nie jest w stanie go kontynuować, np. z powodu poważnego zacięcia broni (zawodnik nie potrafi usunąć zacięcia przez czas dłuższy niż 2 minuty). Po takim przerwaniu, przebieg należy ocenić, a zawodnikowi nie przysługuje prawo do jego powtórzenia.
 6. Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na niebezpieczną sytuację niezawinioną przez zawodnika, awarię strzelnicy lub z innych przyczyn niezależnych od zawodnika, należy przyznać mu możliwość powtórzenia przebiegu na torze.
 7. Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na sprzeczne z regulaminem lub inne niebezpieczne zachowanie zawodnika musi go, po podaniu powodu, niezwłocznie zdyskwalifikować.
 8. Każdy zawodnik, bezpośrednio przed swoim przebiegiem, powinien mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z pisemnym opisem toru a także z samym torem.
 9. Praktyczny czas zapoznania się z torem na strzelnicy wynosi maksymalnie 2 minuty.
 10. Maksymalny czas na pokonanie toru wynosi 240 sek.
 11. Zawodnik zapoznając się z torem nie może nic trzymać w dłoniach. Wejście na tor w celu zapoznania się przez zawodnika z czymkolwiek trzymanym w dłoniach skutkuje jego dyskwalifikacją.

Cele do ostrzelania przewidziane na torze:

 • Popery – 2 sztuki do pistoletu,
 • Blachy metalowe – 8 sztuk do strzelby,
 • Blacha metalowa NS – 1 sztuka do strzelby,
 • Gwiazda do pistoletu (ilość trafień max. 5),
 • Tarcza Mini IPSC (kartonowa) – 8 sztuk dla karabinu,
 • Tarcza IPSC (kartonowa) – 6 sztuk dla pistoletu.

Pozycja startowa i położenie broni:

Na polecenie sędziego zawodnik przygotowuje (ładuje 4 szt amunicji do magazynka, komora zamknięta) i odkłada do UDB strzelbę na torze, podpina magazynek do pistoletu i bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej umieszcza w kaburze lub w UDB z podpiętym magazynkiem bez wprowadzonego naboju do komory. Następnie podpina magazynek do karabinu (komora pusta, zamek zamknięty), staje w punkcie startowym A i czeka na sygnał startowy.

Dodatkowe magazynki zawodnik może mieć przy sobie.

PROCEDURA STRZELANIA:

Po sygnale startowym zawodnik w punkcie A zza zasłony V-TAC ostrzeliwuje 4 tarcze z grupy T1, przy czym po każdej ostrzelanej tarczy należy zmienić okienko, z którego się strzela. Następnie z lewej strony przesłony należy ostrzelać tarcze po lewej stronie(2szt) a z prawej strony przesłony, tarcze po prawej stronie (2szt). Po ostrzelaniu celów należy zabezpieczyć karabin i odłożyć go do UDB.

Po odłożeniu karabinu zawodnik bierze strzelbę z UDB i przemieszcza się do punktu A lub B skąd ostrzeliwuje po 4 cele metalowe. Strzelbę zawodnik może doładować po oddaniu minimum jednego strzału. Po ostrzelaniu celów ze stanowiska A oraz B zabezpiecza strzelbę i odkłada ją do UDB.

Następnie przemieszcza się do punktu C (jeżeli pistolet był w UDB, to go stamtąd wcześniej bierze), skąd w dowolnej kolejności ostrzeliwuje cele pistoletowe. Gwiazdę należy ostrzelać przez okienko w przesłonie.

MINIMALNA ILOŚĆ STRZAŁÓW NA TORZE:

 • pistolet – minimum 19 strzałów,
 • karabin – minimum 16 strzałów,
 • strzelba – minimum 8 strzałów.

ZAKOŃCZENIE STARTU:

Koniec amunicji, strącenie wszystkich celów, na wniosek zawodnika, dyskwalifikacja, powyżej 240 sekund

.

KLASYFIKACJA:

Indywidualna, wygrywa zawodnik, który pokona tor w najkrótszym czasie, licząc wszystkie kary. Dopuszcza się strzelanie oburącz. Ranking obejmuje sumy czasów z zawodów rozegranych w danym roku kalendarzowym. Kolejność zawodników na liście rankingowej ustalana jest na podstawie SUMY czasów z poszczególnych zawodów (połowa plus jeden z wszystkich rozegranych zawodów).

Członkowie innych sportowych klubów strzeleckich, zawodnicy posiadający licencję zawodnika PZSS, klasyfikują się do nagrody głównej, drugiej i trzeciej oraz ogólnej klasyfikacji PZSS natomiast ich start w konkurencjach nie liczy się do klasyfikacji rankingowej KSS Legion Wschodni o dedykowany puchar klubowy.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia i zakwalifikowanie zawodnika do strzelania o Puchar Legionisty może nastąpić:

poprzez formularz w każdym ogłoszonym Regulaminie na stronie www – Terminarz Zawodów link poniżej

Elektronicznie on-line poprzez system practiscore.

Potwierdzeniem zakwalifikowania się na listę startową jest wniesienie opłaty startowej

Koszty uczestnictwa  z konkurencji Puchar Legionisty to 60 PLN – pistolet, karabin, strzelba

Zalecamy wpłatę na konto która potwierdza rezerwację startu:

42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank – Tytuł wpłaty: PL2024 lub numer konkurencji

Zawodnicy posiadający broń sami zapewniają amunicję odpowiadającą formule zawodów.

Klub również zapewnia amunicję i broń swoim członkom tym którzy jej nie posiadają.

Koszt amunicji nie jest wliczony w opłatę startu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Należy bezwzględnie podporządkować się zasadom bezpieczeństwa i poleceniom osób zarządzających strzelnicą i prowadzących strzelanie.
 • Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy, postępowania zgodnie z regulaminem konkurencji i opisem toru.
 • Wszyscy zawodnicy w trakcie trwania zawodów muszą używać na torze ochronników oczu i uszu.
 • Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich lufy muszą być skierowane w dół lub w górę. Dopuszczalne jest stosowanie wózków, na których lufy skierowane są w dół lub w górę.
 • W trakcie przenoszenia karabiny oraz strzelby muszą mieć otwarte zamki, odczepione magazynki, puste magazynki. Zaleca się stosowanie flag bezpieczeństwa. Zamki karabinów lub strzelb mogą być zamknięte tylko w przypadku używania flag bezpieczeństwa.
 • Pistolet musi być przenoszony w pudełku, pokrowcu lub w kaburze. Można przenosić broń wyłącznie całkowicie rozładowaną, tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap lub zbijaków w jej obrębie, bez podpiętego, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w „Strefie Bezpieczeństwa”.
 • W strefie bezpieczeństwa nie można posługiwać się amunicją ani załadowaną bronią. Zakaz ten dotyczy także załadowanych magazynków oraz atrap amunicji. Zawodnicy mogą posługiwać się pudełkami z amunicją pod warunkiem, że są one cały czas zamknięte.

ZAPRASZAMY 🙂