Klub Strzelectwa Sportowego - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347

Współzawodnictwo o Puchar Legionisty 2022

PUCHAR LEGIONISTY 2022 w STRZELECTWIE DYNAMICZNYM

w kategorii pistolet, karabin, strzelba

 

Najbliższe terminy strzelań:

13 luty 2022

Wyniki:

(brak)

OPIS UCZESTNICTWA:

KSS LEGION WSCHODNI od 13.02.2022 roku wznawia konkurencję  współzawodnictwa sportowego o Puchar Legionisty 2022  w strzelectwie dynamicznym.

Zasady:

 • W konkurencji mogą brać udział chętni zawodnicy innych klubów sportowych ale tylko zawodnicy KSS Legionu Wschodniego biorą udział w zdobyciu pucharu przechodniego. Natomiast każdy zawodnik będzie mógł zdobyć nagrodę główną. Nagrodą główną będzie 1 egzemplarz broni palnej – pistolet
 • Zawody o Puchar Legionisty przeprowadzane będą  w weekendy   począwszy od 13 lutego 2022 do 18 grudnia 2022 roku, natomiast w okresie pandemicznym mogą być rozgrywane również w dni powszednie do odwołania tak aby zawodnicy posiadali odpowiednią ilość startów.
 • W roku 2022  współzawodnictwie o Puchar Legionisty zaplanowany jest w 8 zawodach
 • Zawody rozpoczynają się Turniejem Otwarcia na którym ogłoszone są wyniki z poprzedniego roku i kończą Turniejem Zamknięcia.
 • Jest to współzawodnictwo oraz trening w celu wyłonienia najlepszych zawodników.
 • Konkurencje są wpisane do WZSS natomiast, liczą się do rankingu ogólnego do wyłonienia najlepszego zawodnika.
 • O dacie i godzinie rozpoczęcia będziemy powiadamiać na stronie FB.
 • Zawodnicy strzelają w jednej konkurencji z trzech jednostek broni: strzelba, karabinek, pistolet.
 • Konkurencje strzeleckie są powtarzalne w niezmienionym zakresie, można tylko doskonalić się i poprawiać wyniki.
 • Do końcowej klasyfikacji liczy się suma najlepszego czasu ukończenia konkurencji z udziału jednego startu w minimum 6 miesięcznych  zawodach.
 • Im więcej startów tym większa szansa na poprawienie wyniku.
 • Udział w strzelaniach poniżej 6 w całym roku nie będzie klasyfikowany.
 • Współzawodnictwo można rozpocząć w każdym miesiącu ale tak aby zaliczyć 6 strzelań o Puchar Legionisty
 • W zawodach może wziąć udział każdy posiadający pozwolenie na broń palną.
 • Dla tych którzy nie posiadają własnej broni, klub zapewnia możliwość wykorzystania broni klubowej.
 • Nagrodą główną najlepszemu zawodnikowi w 2022 jest przechodni Puchar Legionisty oraz broń palna – sportowa 
 • Klub zapewni zawodnikom KSS Legion Wschodni broń lub amunicję którzy jej nie posiadają.
 • Strzelania będą odbywać się zgodnie z kalendarzem strzelań.
 • Sporne kwestie rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 • Nie jest możliwe powtórzenie strzelania w dniu zawodów dla zawodników z własną bronią. W sporych sytuacja za zgodą sędziego głównego strzelanie może powtórzyć  tylko 1 raz zawodnik który korzysta z broni klubowej (awaria broni) ponieważ broń klubowa nie jest bronią indywidualną zawodnika. Zawodnik posiadający własną broń ma obowiązek jej sprawdzenia tak aby była sprawna w czasie konkurencji.

Przebieg konkurencji:

Strzelania o Puchar Legionisty przeprowadzane są w okresie od lutego do grudnia 2022 r. Rozpoczynają się Turniejem Otwarcia na którym ogłoszone są wyniki z poprzedniego roku i kończą Turniejem Zamknięcia. W roku 2022  współzawodnictwie o Puchar Legionisty zaplanowanych jest w 8 zawodów wpisanych do kalendarza WZSS.

Zawodnicy strzelają trójbój w dyscyplinach : karabinek, pistolet, strzelba

 

Konkurencja nr 1: dwubój: karabinek, pistolet

Pozycja startowa :  W wyznaczonym obszarze naprzeciw lewej lub prawej Barykady kolba dotyka biodra

Sygnał startowy  : Dźwięk Timera

Czas konkurencji: 240 sekund

Magazynki : Karabin  2x 6szt amunicji   Pistolet 1×6 szt. i 1×1 szt.

Stan broni:  karabin / pistolet podpięte magazynki

Kąty Bezpieczeństwa :

Lewa prawa strona 90 stopni i góra kulochwytu

 

Kary:

Nie strącenie celu / Miss  10 sekund

Strącenie celu  nie stojąc w wyznaczonym miejscem 10 sekund oraz D 10 sekund kary na tarczy IPSC

Złamanie kąta bezpieczeństwa dyskwalifikacja

 

Pozycja zawodnika :

Swobodna , kolba karabinu dotyka biodra pistolet w kaburze

 

Procedura startowa: 

Zawodnik stoi naprzeciw barykady lewa lub prawa. Na sygnał Timera zawodnik przeładowuje karabin i oddaje po jednym strzale z wyznaczonych otworów w barykadzie w kierunku celów ( metalowe 1 strzał tarcza papierowa minimum 2 przestrzeliny ). Po oddaniu ostatniego strzału wypina magazynek i przemieszcza się do wyznaczonego obszaru kolejnej barykady po czym powtarza procedurę. Po oddaniu ostatniego strzału zabezpiecza broń odkłada do UBD lub zawiesza na pas bocznym przemieszcza się na środkowe pole gdzie stojąc na wyznaczonym Urządzeniu do równowagi w wyznaczonym obszarze wyjmuje pistolet i oddaje strzały w kierunku 2 Popperów i 2 tarcz papierowych po oddaniu ostatniego strzału zmienia magazynek i oddaje ostatni kończący strzał do metalowej blachy „A” co kończy konkrecję  

 

Zakończenie startu:

Koniec amunicji, strącenie wszystkich celi, na wniosek zawodnika, dyskwalifikacja, powyżej 240 sekund

 

 

Konkurencja nr 2: strzelba

Pozycja startowa :  Box A

Sygnał startowy  : Dźwięk Timera

Czas konkurencji: 240 sekund

Amunicja : Śrutowa  bez  Breneki

Doładowywanie Max 2 naboje

Stan broni:  Nie załadowana komora nabojowa zamknięta.

 

Kąty Bezpieczeństwa :

Lewa prawa strona 90 stopni i góra kulochwytu

 

Kary:

 • Nie strącenie celu 10 sekund
 • Strącenie celu nie stojąc w wyznaczonym miejscem 10 sekund
 • Złamanie kąta bezpieczeństwa dyskwalifikacja

Pozycja zawodnika :

Swobodna , kolba strzelby dotyka biodra

 

Procedura startowa:   

Zawodnik zaczyna w wyznaczonym obszarze  „A” Po sygnale startowym ładuje strzelbę 2 nabojami po czym ostrzeliwuje cel  na 10 metrach  po ostrzelaniu zawodnik przemieszcza się na pozycje „B” i powtarza procedurę aż strąci wszystkie cele na 15 metrach po ostrzelaniu zawodnik przemieszcza się na pozycje „C” i powtarza procedurę aż strąci wszystkie cele.

 

Zakończenie startu:

Koniec amunicji, strącenie wszystkich celi, na wniosek zawodnika, dyskwalifikacja, powyżej 240s

 

 • zawodnik do klasyfikacji Pucharu Legionisty musi brać udział w obu konkurencjach
 • zawodnik może brać również udział tylko w jednej konkurencji, wtedy dana konkurencja liczy się do klasyfikacji startowej PZSS natomiast zawodnik nie bierze udziału w klasyfikacji o Puchar Legionisty.

Puchar Legionisty jest konkurencją wpisaną do kalendarza WZSS i liczy się do startów w celu przedłużenia licencji zawodniczej PZSS.

Konkurencje strzeleckie w Pucharze Legionisty nie zmieniają się w swojej formule. Do końcowej klasyfikacji liczą się najlepsze czasy z udziału w 6 zawodach

.

Nagrodą główną zawodnikowi w 2022 jest przechodni Puchar Legionisty oraz broń palna sportowa – pistolet centralnego zapłonu

 

Klasyfikacja:

Indywidualna, do wyniku liczy się suma punktów zgodnie z regulaminem PZSS / ISSF w każdej z konkurencji. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Dopuszcza się strzelanie oburącz. Ranking obejmuje punkty z turniejów rozegranych w okresie od dnia rozpoczęcia TURNIEJU OTWARCIA do dnia zakończenia TURNIEJU ZAMKNIĘCIA w danym roku kalendarzowym. Kolejność zawodników na liście rankingowej ustalana jest na podstawie SUMY PUNKTÓW zdobytych w poszczególnych konkurencjach: pistolet, karabin, strzelba.

 

Członkowie innych sportowych klubów strzeleckich zawodnicy posiadający licencję zawodnika PZSS, ich start w konkurencjach nie liczy się do klasyfikacji rankingowej KSS Legion Wschodni o Puchar Przechodni natomiast liczy się w klasyfikują się do nagrody głównej oraz ogólnej klasyfikacji PZSS z uwagi na zgłoszenie zawodów do WZSS.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia i zakwalifikowanie zawodnika do strzelania o Puchar Legionisty może nastąpić:

 • poprzez formularz w każdym ogłoszonym Regulaminie na stronie www – Terminarz Zawodów https://legionwschodni.pl/terminarz-zawodow/
 • potwierdzeniem zakwalifikowania się na listę startową jest wniesienie opłaty startowej

Koszty uczestnictwa  z konkurencji Puchar Legionisty to 60 PLN – pistolet, karabin, strzelba

 

Zalecamy wpłatę na konto po potwierdzeniu rezerwacji: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank – Tytuł wpłaty: PL2022 lub numer konkurencji

Zawodnicy sami zapewniają amunicję odpowiadającą formule zawodów.

Klub również zapewnia amunicję i broń swoim członkom tym którzy jej nie posiadają.

Koszt amunicji nie jest wliczony w opłatę startu.

 

Zasady bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym jaką jest strzelnica na podstawie wytycznych Ministerstwa Sportu 

 • na strzelnicę wejdą tylko te osoby które zarejestrowały się w formularzu zgłoszeniowym,
 • obowiązek zachowania dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy indywidualnymi środkami ochrony dróg oddechowych (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,  zarządca obiektu zapewnia środki dezynfekujące
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu
 • każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na karcie z wynikiem
 • strzelanie odbywa się w ochronnikach słuchu i oczu
 • należy bezwzględnie podporządkować się zasadom bezpieczeństwa i poleceniom osób zarządzających strzelnicą i prowadzących strzelanie

Zapraszamy 🙂