Klub Strzelectwa Sportowego - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347

Współzawodnictwo o Puchar Legionisty 2021

PUCHAR LEGIONISTY 2021 w STRZELECTWIE DYNAMICZNYM

w kategorii pistolet, karabin, strzelba

 

Najbliższe terminy strzelań:

27 luty 2021

Wyniki:

(brak)

OPIS UCZESTNICTWA:

KSS LEGION WSCHODNI od 27.02.2021 roku wznawia konkurencję  współzawodnictwa sportowego o Puchar Legionisty 2021  w strzelectwie dynamicznym.

Zasady:

 • W konkurencji mogą brać udział chętni zawodnicy innych klubów sportowych ale tylko zawodnicy KSS Legionu Wschodniego biorą udział w zdobyciu pucharu przechodniego. Natomiast każdy zawodnik będzie mógł zdobyć nagrodę główną. Nagrodą główną będzie 1 egzemplarz broni palnej – sportowa strzelba gładkolufowa
 • Zawody o Puchar Legionisty przeprowadzane będą  w weekendy   począwszy od 27 lutego 2021 do 18 grudnia 2021 roku, natomiast w okresie pandemicznym mogą być rozgrywane również w dni powszednie do odwołania tak aby zawodnicy posiadali odpowiednią ilość startów.
 • W roku 2021  współzawodnictwie o Puchar Legionisty zaplanowany jest w 10 zawodach
 • Zawody rozpoczynają się Turniejem Otwarcia na którym ogłoszone są wyniki z poprzedniego roku i kończą Turniejem Zamknięcia.
 • Jest to współzawodnictwo oraz trening w celu wyłonienia najlepszych zawodników.
 • Konkurencje są wpisane do WZSS natomiast, liczą się do rankingu ogólnego do wyłonienia najlepszego zawodnika.
 • O dacie i godzinie rozpoczęcia będziemy powiadamiać na stronie FB.
 • Zawodnicy strzelają w jednej konkurencji z trzech jednostek broni: strzelba, karabinek, pistolet.
 • Konkurencje strzeleckie są powtarzalne w niezmienionym zakresie, można tylko doskonalić się i poprawiać wyniki.
 • Do końcowej klasyfikacji liczy się suma najlepszego czasu ukończenia konkurencji z udziału jednego startu w minimum 6 miesięcznych  zawodach.
 • Im więcej startów tym większa szansa na poprawienie wyniku.
 • Udział w strzelaniach poniżej 6 w całym roku nie będzie klasyfikowany.
 • Współzawodnictwo można rozpocząć w każdym miesiącu ale tak aby zaliczyć 6 strzelań o Puchar Legionisty
 • W zawodach może wziąć udział każdy posiadający pozwolenie na broń palną.
 • Dla tych którzy nie posiadają własnej broni, klub zapewnia możliwość wykorzystania broni klubowej.
 • Nagrodą główną najlepszemu zawodnikowi w 2021 jest przechodni Puchar Legionisty oraz broń palna – sportowa strzelba.
 • Klub zapewni zawodnikom broń lub amunicję którzy jej nie posiadają.
 • Strzelania będą odbywać się zgodnie z kalendarzem strzelań.
 • Sporne kwestie rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 • Jest możliwe powtórzenie strzelania za zgodą sędziego i opłaceniu opłaty startowej w spornej sytuacji. Powtórzyć strzelanie na zawodach można tylko jeden raz.

Przebieg konkurencji:

Strzelania o Puchar Legionisty przeprowadzane są w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Rozpoczynają się Turniejem Otwarcia na którym ogłoszone są wyniki z poprzedniego roku i kończą Turniejem Zamknięcia. W roku 2021  współzawodnictwie o Puchar Legionisty zaplanowany jest w 10 zawodach wpisanych do kalendarza WZSS.

Zawodnicy strzelają trójbój w dyscyplinach : karabinek, pistolet, strzelba

 

Zestaw konkurencji współzawodnictwa Puchar Legionisty:

 

Konkurencja nr 1: dwubój: karabinek, pistolet

Konkurencja nr 2: strzelba

 

 • zawodnik do klasyfikacji Pucharu Legionisty musi brać udział w obu konkurencjach
 • zawodnik może brać również udział tylko w jednej konkurencji, wtedy dana konkurencja liczy się do klasyfikacji startowej PZSS natomiast zawodnik nie bierze udziału w klasyfikacji o Puchar Legionisty.

Puchar Legionisty jest konkurencją wpisaną do kalendarza WZSS i liczy się do startów w celu przedłużenia licencji zawodniczej PZSS.

Konkurencje strzeleckie w Pucharze Legionisty nie zmieniają się w swojej formule. Do końcowej klasyfikacji liczą się najlepsze czasy z udziału w 6 zawodach.

Udział w strzelaniach poniżej 6 w całym roku nie będzie klasyfikowany we współzawodnictwie o Puchar Legionisty.

Klub zapewni zawodnikom broń lub amunicję którzy jej nie posiadają.

Strzelania będą odbywać się zgodnie z kalendarzem strzelań.

Sporne kwestie rozstrzyga sędzia główny zawodów.

Jest możliwe powtórzenie strzelania za zgodą sędziego i opłaceniu opłaty startowej w spornej sytuacji. Powtórzyć strzelanie na zawodach można tylko jeden raz.

Nagrodą główną zawodnikowi w 2021 jest przechodni Puchar Legionisty oraz broń palna – sportowa strzelba.

 

Konkurencja nr 1 oś nr 2.

 

Zawodnik posiada dwie jednostki broni: karabinek i pistolet

Karabinek może być na pasie nośnym lub bez,

Pistolet może być w kaburze lub leżeć na stole

Amunicja – minimalna ilość:

karabinek – 15 szt. (9 szt. w jednym magazynku i max. 6 szt. w drugim magazynku)

pistolet – 9 szt. (6 szt. w jednym magazynku i 3 szt. w drugim magazynku)

 

Cele:

 

Karabinek:

3 cele papierowe – tarcze mini IPSC – odległość  15m, 20m, 25m

4 cele metalowe – blachy odległość 25m

 

Pistolet:

3 cele papierowe – tarcza IPSC – odległość 10m, 15m, 20m

 

Przebieg konkurencji

 

Na polecenie sędziego zawodnik podpina magazynek z 6 szt. amunicji do pistoletu, chowa go do kabury lub kładzie na stole z lufą skierowaną w kierunku pola tarczowego, drugi magazynek z 3 szt. amunicji chowa do ładownicy lub kładzie na stole.

Status pistoletu – magazynek podpięty, broń nieprzeładowana

 

Następnie podpina magazynek z 9 szt. amunicji do karabinka, drugi magazynek z  6 sztukami  amunicji w ładownicy lub na stole.

Na polecenie sędziego przeładowuje karabinek i zabezpiecza go.

Postawa strzelecka stojąca.

Po wykonanych czynnościach zawodnik zgłasza gotowość.

 

Na sygnał timera odbezpiecza karabinek  i ostrzeliwuje wyznaczone cele:

 

 • 3 tarcze mini IPSC, każdą po 3 sztuki amunicji, zabezpiecza karabinek odkłada go na stół lub opuszcza na pasie nośnym,
 • dobywa pistolet przeładowuje go i ostrzeliwuje 3 sztukami amunicji wyznaczone cele dla pistoletu – 2 cele papierowe – tarcze IPSC
 • następnie wymienia magazynek w pistolecie i ostrzeliwuje ostatnią tarcze IPSC 3 sztukami amunicji.

Po ostrzelaniu tarczy – zamek w pistolecie musi być w tylnym położeniu, jeżeli nie jest należy go wprowadzić w to położenie, odkłada pistolet na stół lub wkłada do kabury.

 

Następnie sięga po karabinek, wymienia magazynek z 6 szt. amunicji, przeładowuje broń i ostrzeliwuje 4 cele metalowe – blachy.

 

Po zestrzeleniu ostatniej blachy lub skończeniu amunicji czas zostaje zatrzymany, zawodnik rozładowuje karabinek, następnie pistolet, zabezpiecza broń.

 

Punktacja:

 

cele papierowe zgodnie z punktacja ITS

strefa A – 0 sek. karnych

strefa C – 4 sek. karne

strefa D – 7 sek. karnych

miss – 10 sek. karnych lub każde dodatkowe trafienie powyżej 3 razy (każde dodatkowe trafienie powyżej 3 liczone jest od strefy A do D)

Każdy cel musi być trafiony 3 razy (3x karabinek i 3x pistolet)

 

cele metalowe – blachy

hit – 0 sek. karnych

miss – 10 sek. karnych

W przypadku, gdy cel metalowy spadnie podczas trwania konkurencji zalicza się go na korzyść zawodnika

Cel metalowy uważa się za trafiony jeżeli spadnie z podstawy.

 

 

Kary:

 

W przypadku niezabezpieczenia broni sędzia ma obowiązek przerwać strzelanie do momentu zabezpieczenia broni po czym zawodnik kontynuuje strzelanie, skutkuje to 20 s kary do czasu ogólnego.

W przypadku niekontrolowanego strzału zawodnik przerywa strzelanie, które jest mu niezaliczone – DQ.

Jeżeli zawodnik załaduje więcej amunicji niż mówi to regulamin dostaje karę proceduralną.

Wszystkie karne sekundy dolicza się do ogólnego czasu ukończenia konkurencji.

 

 

 

 

 

Konkurencja nr 2 oś nr 1.

 

Zawodnik posiada dowolny rodzaj strzelby gładkolufowej

Ilość amunicji:

3 szt. – typu breneka

max. 10 szt. typu trap

 

Cele

 

3 cele metalowe (blachy) ustawione – jeden pośrodku, dwa pozostałe w przeciwnych  rogach strzelnicy na odległości 20 m

3 cele poper ustawione na odległość 15 m od stanowiska startowego

6 celi  metalowych  ustawionych na bocznych wałach po 3 szt. na każdym wale w odległości od startu 15m

 

Przebieg konkurencji

 

Na polecenie sędziego zawodnik przygotowuje  amunicję do strzelby typu trap max. 10 szt. w ładownicy lub kładzie ją  na stole.

Zawodnik posiadający strzelbę z doczepianym magazynkiem także trzyma amunicję typu trap w ładownicy lub na stole.

 

Na polecenie sędziego zawodnik ładuje do magazynka  3 szt. amunicji typu breneka

Status broni – załadowana, nieprzeładowana

Postawa strzelecka – stojąca

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności zawodnik zgłasza gotowość

 

Na sygnał timera zawodnik przeładowuje bron i strzela do trzech blach na 20 metrach.

Następnie ładuje strzelbę dowolną ilością amunicji typu trap, tak samo postępuje zawodnik strzelający ze strzelby z dołączanym magazynkiem i ostrzeliwuje cele na walach:

 

 • blachy i cele – popery – ustawione na 15 metrach w dowolnej kolejności.

Koniec strzelania następuje w chwili zestrzelenia wszystkich celi lub skończenia amunicji.

Po zakończeniu strzelania zawodnik rozładowuje broń.

 

Punktacja

 

hit – 0 s. karnych

miss – 10 s. karnych

 

Cel metalowy uważa się za trafiony jeżeli spadnie z podstawy, lub przewróci się poper

 

Kary

 

W przypadku niekontrolowanego strzału zawodnik przerywa strzelanie, które jest mu niezaliczone -DQ

Jeżeli zawodnik załaduje więcej amunicji niż mówi to regulamin dostaje karę proceduralną.

Wszystkie karne sekundy dolicza się do ogólnego czasu ukończenia konkurencji

 

 

 

Klasyfikacja:

Indywidualna, do wyniku liczy się suma punktów zgodnie z regulaminem PZSS / ISSF w każdej z konkurencji. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Dopuszcza się strzelanie oburącz. Ranking obejmuje punkty z turniejów rozegranych w okresie od dnia rozpoczęcia TURNIEJU OTWARCIA do dnia zakończenia TURNIEJU ZAMKNIĘCIA w danym roku kalendarzowym. Kolejność zawodników na liście rankingowej ustalana jest na podstawie SUMY PUNKTÓW zdobytych w poszczególnych konkurencjach: pistolet, karabin, strzelba.

 

Członkowie innych sportowych klubów strzeleckich zawodnicy posiadający licencję zawodnika PZSS, ich start w konkurencjach nie liczy się do klasyfikacji rankingowej KSS Legion Wschodni o Puchar Przechodni natomiast liczy się w , klasyfikują się do nagrody głównej oraz ogólnej klasyfikacji PZSS z uwagi na zgłoszenie zawodów do WZSS.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia i zakwalifikowanie zawodnika do strzelania o Puchar Legionisty może nastąpić:

Koszty uczestnictwa to 50 PLN

Zalecamy wpłatę na konto po potwierdzeniu rezerwacji: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank – Tytuł wpłaty: PL2021 

Zawodnicy sami zapewniają amunicję odpowiadającą formule zawodów.

Klub również zapewnia amunicję.

Koszt amunicji nie jest wliczony w opłatę startu.

 

Zasady bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym jaką jest strzelnica na podstawie wytycznych Ministerstwa Sportu 

 • na strzelnicę wejdą tylko te osoby które zarejestrowały się i dostały potwierdzenie zwrotne na e-mail lub sms podany przy zgłoszeniu
 • obowiązek zachowania dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy indywidualnymi środkami ochrony dróg oddechowych (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,  zarządca obiektu zapewnia środki dezynfekujące
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu
 • każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na karcie z wynikiem
 • strzelanie odbywa się w ochronnikach słuchu i oczu
 • należy bezwzględnie podporządkować się zasadom bezpieczeństwa i poleceniom osób zarządzających strzelnicą i prowadzących strzelanie

Zapraszamy.