Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

FUNDACJA

Fundacja Legion Wschodni powstała w 2016r. Naszym głównym celem jest popularyzacja strzelectwa sportowego, krzewienie wartości patriotycznych i wspieranie postaw obywatelskich. Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami oraz instytucjami publicznymi, m.in. z Politechniką Białostocką, z którą podpisaliśmy umowę intencyjną o wzajemnej współpracy w celu realizowania wspólnych celów statutowych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich sympatyków strzelectwa, pasjonatów broni czarnoprochowej i historii, rekonstruktorów oraz wszystkich, którzy zechcą nam pomóc w naszych działaniach.

 

Prezes Zarządu

Robert Jurczak

Wiceprezes Zarządu

Joanna Jurczak

Przewodniczący Rady Fundacji

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. nzw. w PB

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

mgr inż. Beata Jurczak

Wydział Prawny

adw. Marcin Podsiadło

Kierownik Administracyjny

Adam Kozielewski

Kierownik Biura

Aleksandra Jurczak

 

Dane teleadresowe

KRS: 0000651454

NIP: 9662108043

Regon: 366046607

Nr konta bankowego PLN: 16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 mBank

Adres siedziby Legion Wschodni Fundacja

18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7

e-mail: biuro@legionwschodni.pl

Fax.: 858742267

www.legionwschodni.pl