Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Kurs do egzaminu na patent strzelecki

KURS DO EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI
wg. programu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
TERMIN : 15 – 16 luty 2020

Nr 1/LW/2020

Najłatwiejsza droga do własnego pozwolenia to pozwolenie na broń sportową. Legion Wschodni jest klubem przyjaznym dla strzelców i ułatwi formalności związane z wydaniem decyzji pozwalającej na posiadanie broni. Patent strzelecki zastępuje egzamin kompetencyjny przed Policją.  Aby móc podejść do egzaminu na patent strzelecki, należy być minimum trzy miesiące członkiem klubu posiadającego licencje do współzawodnictwa w PZSS, przejść badania lekarskie oraz przejść kurs na patent.

Uwaga: przypominamy, że w kursie może wziąć udział każdy, jednak do przystąpienia do egzaminu, zgodnie z regulaminem PZSS, wymagany jest min. 3 miesięczny staż w klubie sportowym. Podczas trwania kursu będzie możliwość zapisania się do KSS Legion Wschodni.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu się na kurs i egzamin decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy na tydzień przed rozpoczęciem kursu otrzymają szczegółowy plan zajęć. Po kursie zostaną udostępnione materiały do samodzielnego utrwalania wiedzy oraz możliwość konsultacji do czasu egzaminu na patent.

Program kursu:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy PZSS)
Obrona konieczna i stan wyższej konieczności
Przepisy sportowe ISSF:

  1. pojęcie – konkurencja strzelecka;
  2. zawody strzeleckie – zasady organizowania i rozgrywania;
  3. opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników

Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA STRZELNICY

Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym

  1. Pistolet 50 sz. amunicji
  2. Karabin 50 szt. amunicji
  3. Strzelba gładkolufowa 10 szt. amunicji
  4. Broń czarnoprochowa

Egzamin próbny

Koszt kursu: 300 PLN

Wpłaty za udział w kursie należy dokonać na konto: Konto : 16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 MBank
W tytule: nazwisko, imię, kurs patent 1/LW/2020

Formularz zapisów na kurs /kliknij/