Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

18_12_2022_REZULTATY_OTWARTE_ZAWODY_STRZELECKIE_LEGION