Legion Wschodni - Strzelnica | tel. 575 531 347

Współzawodnictwo o Puchar Legionisty 2020

PUCHAR LEGIONISTY 2020 w STRZELECTWIE DYNAMICZNYM

w kategorii pistolet, karabin, strzelba

 

Najbliższe terminy strzelań:

11 październik 2020

Wyniki:

23.02.2020 (rezultat)

10.05.2020 (rezultat)

17.05.2020 (rezultat)

07.06.2020 (rezultat)

05.07.2020 (rezultat)

30.08.2020 (rezultat).

27.09.2020 (rezultat).

11.10.2020 (rezultat)

06.12.2020 (rezultat)

27.12.2020 (rezultat)

OPIS UCZESTNICTWA:

KSS LEGION WSCHODNI od 23.02.2020 roku wprowadził nową konkurencję do współzawodnictwa  o Puchar Legionisty 2020  w strzelectwie dynamicznym.

Zasady:

 • W konkurencji mogą brać udział chętni zawodnicy innych klubów sportowych ale tylko zawodnicy KSS Legionu Wschodniego biorą udział w zdobyciu pucharu przechodniego. Natomiast każdy zawodnik będzie mógł zdobyć nagrodę główną. Nagrodą główną będzie 1 egzemplarz broni palnej – pistolet.
 • Zawody o Puchar Legionisty przeprowadzane będą 1-2 razy w miesiącu tylko w niedzielę począwszy od 23 lutego 2020 do grudnia 2020 roku, natomiast w okresie pandemicznym mogą być rozgrywane również w dni powszednie do odwołania tak aby zawodnicy posiadali odpowiednią ilość startów.
 • Jest to współzawodnictwo oraz trening w celu wyłonienia najlepszych zawodników.
 • Z uwagi na wprowadzone ograniczenia co do możliwości organizacji zawodów, konkurencje nie są wpisane do WZSS natomiast liczą się do rankingu ogólnego do wyłonienia najlepszego zawodnika. Jeżeli zostaną zniesione ograniczenia co organizacji zawodów, konkurencje zostaną wpisane do zawodów w kalendarzu WZSS.
 • O dacie i godzinie rozpoczęcia będziemy powiadamiać na stronie FB.
 • Zawodnicy strzelają w jednej konkurencji z trzech jednostek broni: strzelba, karabinek, pistolet.
 • Konkurencja strzelecka jest taka sama w każdym miesiącu – powtarzalna w niezmienionym zakresie, można tylko doskonalić się i poprawiać wyniki.
 • Do końcowej klasyfikacji liczy się suma najlepszego czasu ukończenia konkurencji z udziału jednego startu w minimum 6 miesięcznych  zawodach.
 • Im więcej startów tym większa szansa na poprawienie wyniku.
 • Udział w strzelaniach poniżej 6 w całym roku nie będzie klasyfikowany.
 • Współzawodnictwo można rozpocząć w każdym miesiącu ale tak aby zaliczyć 6 strzelań o Puchar Legionisty
 • W zawodach może wziąć udział każdy posiadający pozwolenie na broń palną.
 • Dla tych którzy nie posiadają własnej broni, klub zapewnia możliwość wykorzystania broni klubowej.

Przebieg konkurencji:

 • zawodnik posiada 3 jednostki broni: strzelba, karabinek pistolet
 • strzelba leży na stole
 • karabinek może być na pasie nośnym lub leżeć na stole
 • pistolet może być w kaburze lub leżeć na stole

Status broni:

 • broń załadowana bez wprowadzonego naboju do komory

Ilość amunicji:

 • strzelba – 3 szt. typu TRAP, w magazynku plus dowolna ilość przy zawodniku
 • karabinek – dowolna ilość w magazynkach
 • pistolet – dowolna ilość w magazynkach

Cele:

strzelba – 3 cele, rzutki na stojakach odległość 15 m

karabinek – 3 cele, blacha odległość 25 m

pistolet – 3 cele, blacha odległość 15 m

 • Na polecenie sędziego zawodnik podpina magazynek do pistoletu, chowa go do kabury lub kładzie na stole z lufą skierowaną w kierunku pola tarczowego, następnie podpina magazynek do karabinka opuszcza go na pasie nośnym lub odkłada na stół. Następnie bierze strzelbę ze stołu i ładuje do magazynka 3 naboje i zgłasza gotowość
 • Na sygnał timera przeładowuje strzelbę i ostrzeliwuje wyznaczone cele.
 • Jeśli nie trafi doładowuje broń po jednej sztuce amunicji i ostrzeliwuje cele aż strąci wszystkie cele.
 • Po ostrzelaniu celi zabezpiecza broń odkłada na stół z lufą skierowaną w kierunku pola tarczowego, dobywa karabinek, przeładowuje go i ostrzeliwuje cele.
 • Po strąceniu wszystkich celi zabezpiecza broń, odkłada na stół lub opuszcza na pasie nośnym, dobywa pistolet przeładowuje go i ostrzeliwuje cele.
 • Po strąceniu celi czas zostaje zatrzymany.
 • Zawodnik rozładowuje i sprawdza wszystkie jednostki broni.
 • Za cele trafione i zaliczone uważa się w przypadku rzutka, zniszczenie go, w przypadku blach strącenie z podstawek.
 • Upadek blachy w wyniku uderzenia drugiej działa na korzyść zawodnika.
 • Sporne kwestie rozstrzyga sędzia stanowiskowy.
 • W spornej sytuacji możliwe jest powtórzenie strzelania tylko za zgodą sędziego.

Kary:

 • W przypadku niezabezpieczenia broni sędzia ma obowiązek przerwać strzelanie do momentu zabezpieczenia broni po czym zawodnik kontynuuje strzelanie skutkuje to 20 s kary do czasu ogólnego.
 • W przypadku niekontrolowanego strzału zawodnik przerywa strzelanie, które jest mu niezaliczone.

 Klasyfikacja:

Współzawodnictwo trwa od dnia 23.02.2020 r. do końca grudnia 2020 roku. Do końcowej klasyfikacji liczy się suma najlepszego czasu ukończenia konkurencji z udziału w min. 6  miesięcznych  zawodach. Udział w zawodach poniżej 6 w całym roku nie będzie klasyfikowany. Współzawodnictwo można rozpocząć w każdym miesiącu ale tak aby zaliczyć 6 strzelań o Puchar Legionisty.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia i zakwalifikowanie zawodnika do strzelania o Puchar Legionisty może nastąpić:

 • poprzez formularz (kliknij aby wypełnić formularz zgłoszenia)
 • z powodu wprowadzonych obostrzeń w czasie pandemii COVID-19 dotyczących ilości osób przebywających na obiekcie oraz odległości pomiędzy tymi osobami zapisywać się można na terminy podane w formularzu w godzinach 15:00 – 19:00 na konkretne godziny ( max. 6 zawodników na godzinę). Zaznaczenie wybranej godziny nie potwierdza rezerwacji. Potwierdzeniem rezerwacji jest otrzymanie zwrotnego e-maila. Organizator zastrzega sobie zmianę godziny startu w razie jej wcześniejszego zarezerwowania przez innego zawodnika o czym zgłaszający zostanie poinformowany. W razie braku miejsc rezerwacja nie zostanie zatwierdzona o czym zawodnik zostanie również poinformowany.

Koszty uczestnictwa to 40 PLN

Zalecamy wpłatę na konto po potwierdzeniu rezerwacji: 16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 mBank – Tytuł wpłaty: PL2020 lub gotówką na miejscu

Zawodnicy sami zapewniają amunicję odpowiadającą formule zawodów. Klub również zapewnia amunicję. Koszt amunicji nie jest wliczony w opłatę startu.

Zasady bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym jaką jest strzelnica na podstawie wytycznych Ministerstwa Sportu 

 • na strzelnicę wejdą tylko te osoby które zarejestrowały się i dostały potwierdzenie zwrotne na e-mail lub sms podany przy zgłoszeniu
 • obowiązek zachowania dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy indywidualnymi środkami ochrony dróg oddechowych (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,  zarządca obiektu zapewnia środki dezynfekujące
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu
 • każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na karcie z wynikiem
 • strzelanie odbywa się w ochronnikach słuchu i oczu
 • należy bezwzględnie podporządkować się zasadom bezpieczeństwa i poleceniom osób zarządzających strzelnicą i prowadzących strzelanie

Zapraszamy.