Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Współzawodnictwo Puchar Legionisty Sezon 2023

PUCHAR LEGIONISTY 2023 w STRZELECTWIE DYNAMICZNYM

w kategorii pistolet, karabin, strzelba

 

Terminy zawodów:

12 luty 2023

05 marzec 2023

21 maj 2023

25 czerwiec 2023

17 wrzesień 2023

01 październik 2023

12 listopad 2023

10 grudzień 2023

 

OPIS UCZESTNICTWA:

KSS LEGION WSCHODNI od 12.02.2023 roku wznawia konkurencję  współzawodnictwa sportowego o Puchar Legionisty Sezon 2023  w strzelectwie dynamicznym.

 

ZASADY:

 1. W konkurencji mogą brać udział chętni zawodnicy innych klubów sportowych. Każdy zawodnik zostanie klasyfikowany i będzie mógł zdobyć nagrodę główną za pierwsze miejsce, drugie i trzecie miejsce. Jednak tylko zawodnicy KSS Legionu Wschodniego biorą udział w zdobyciu dedykowanego pucharu. 
 2. Zawody o Puchar Legionisty przeprowadzane będą począwszy od 12 lutego 2023 do 10 grudnia 2023 roku, natomiast w okresie pandemicznym mogą być rozgrywane również w dni powszednie do odwołania tak aby zawodnicy posiadali odpowiednią ilość startów.
 3. W roku 2023  współzawodnictwie o Puchar Legionisty zaplanowany jest w 8 startów
 4. Zawody rozpoczynają się Turniejem Otwarcia na którym ogłoszone są wyniki z poprzedniego roku i kończą Turniejem Zamknięcia.
 5. Puchar Legionisty jest współzawodnictwem sportowym oraz treningiem w celu wyłonienia najlepszych zawodników.
 6. Konkurencja Puchar Legionisty jest wpisana do kalendarza WZSS .
 7. O dacie i godzinie rozpoczęcia będziemy powiadamiać na stronie FB i regulaminie zawodów
 8. Zawodnicy strzelają w  konkurencji z trzech jednostek broni: strzelba, karabinek, pistolet.
 9. Zawodnicy strzelają w klasach sprzętowych Open i Standard
 10. Konkurencje strzeleckie są powtarzalne w niezmienionym zakresie, można tylko doskonalić się i poprawiać wyniki.
 11. Do końcowej klasyfikacji liczy się suma najlepszego czasu ukończenia konkurencji z udziału jednego startu w minimum 6 miesięcznych  zawodach.
 12. Im więcej startów tym większa szansa na poprawienie wyniku.
 13. Udział w strzelaniach poniżej 6 w całym roku nie będzie klasyfikowany.
 14. Współzawodnictwo można rozpocząć w każdym miesiącu ale tak aby zaliczyć 6 strzelań o Puchar Legionisty
 15. W zawodach może wziąć udział każdy posiadający patent strzelecki lub pozwolenie na broń palną.
 16. Dla tych którzy posiadają patent strzelecki a nie posiadają własnej broni, klub zapewnia możliwość wykorzystania broni klubowej.
 17. Strzelania będą odbywać się zgodnie z kalendarzem strzelań.
 18. Sporne kwestie rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 19. Nie jest możliwe powtórzenie strzelania w dniu zawodów dla zawodników z własną bronią. W sporych sytuacja za zgodą sędziego głównego strzelanie może powtórzyć  tylko 1 raz zawodnik który korzysta z broni klubowej (awaria broni) ponieważ broń klubowa nie jest bronią indywidualną zawodnika. Zawodnik posiadający własną broń ma obowiązek jej sprawdzenia tak aby była sprawna w czasie konkurencji.

NAGRODY PUCHARU LEGIONISTY SEZON 2023 W KATEGORIACH OPEN i STANDARD 

 • Miejsce 1 medal, dyplom, nagroda lub bon wartości 600 zł, 
 • Miejsce 2 medal, dyplom, nagroda lub bon wartości 300 zł,
 • Miejsce 3 medal, dyplom, nagroda lub bon wartości 150 zł

Najlepszy zawodnik sezonu 2023 zostanie wyłoniony w dodatkowej konkurencji z pomiędzy zawodników, którzy zajęli w klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce w kategorii sprzętowej Open i Standard. Nagrodą specjalną Pucharu Legionisty będzie Puchar Legionisty wartości 300 zł

PRZEBIEG KONKURENCJI:

Strzelania o Puchar Legionisty przeprowadzane są w okresie od 12 lutego 2023 do 10 grudnia 2023 r. Rozpoczynają się Turniejem Otwarcia na którym ogłoszone są wyniki z poprzedniego roku i kończą Turniejem Zamknięcia. W roku 2023  współzawodnictwie o Puchar Legionisty zaplanowanych jest w 8 zawodów wpisanych do kalendarza WZSS i liczy się do startów w celu przedłużenia licencji zawodniczej PZSS.

Zawodnicy strzelają trójbój w dyscyplinach : karabinek, pistolet, strzelba

 

PUNKTACJA:

 1. Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach). Karę proceduralną (5 sekund) nakłada się także za każde trafienie przesłony przez zawodnika, dotknięcie przeszkody ciałem lub bronią.
 2. Wartości punktowe na tarczy IPSC:
 • „A” = 0 sekund kary,
 • „C” = 1 sekunda kary,
 • „D” = 2 sekundy kary.
 1. Zaliczone trafienie w celu reaktywnym, metalowym lub łamliwym, to „A” czyli 0,0 sekund kary.
 2. Jeżeli zawodnik nie uzyska wymaganego w opisie toru trafienia dostaje 5,0 sekund kary za brak każdego. Jest to tzw. „Miss”.
 3. Cele NS – każde ich trafienie powoduje dodanie zawodnikowi 10 sekund kary.
 4. Za każdy nieostrzelany cel, zawodnik otrzymuje karę proceduralną w wysokości 5,0 sekund.

KLASY SPRZĘTOWE.

Klasa open:

 • pistolet, karabin, strzelba – dowolne przyrządy celownicze,
 • dowolny rodzaj strzelby
 • pistolet i karabin w kalibrze od 5,56 mm do 7,62 mm

Klasa standard:

 • pistolet, karabin, strzelba – przyrządy celownicze mechaniczne otwarte,
 • strzelba typu pump action lub bock

Wyposażenie sprzętowe i zasady techniczne.

 1. Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie w trakcie zawodów.
 2. Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów mają być sprawne i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę co stanowi o ich bezpieczeństwie.
 3. Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy a także warunki przewidziane w zawodach.
 4. Wymagane jest od zawodnika posiadanie własnego karabinu, pistoletu i strzelby.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z broni obiektowej odpowiednio wcześniej zgłoszone organizatorowi tj. min. na 3 dni przed zawodami.
 6. Maksymalna ilość amunicji w magazynkach:
 • karabin – 15 sztuk, ilość magazynków dowolna
 • pistolet – 15 sztuk, ilość magazynków dowolna
 • strzelba – 2 sztuki amunicji w magazynku
 1. Rodzaj amunicji do pistoletu i karabinu: tylko i wyłącznie z miękkim rdzeniem; do strzelby typu TRAP.
 2. Kąty boczne ograniczone do 90 stopni, górny do wysokości wału głównego. Ich przekroczenie skutkuje dyskwalifikacją.
 3. Przystępując do zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni w czasie jednego przebiegu – zmiana broni może nastąpić wyłącznie ze względów bezpieczeństwa za zgodą Sędziego Głównego.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o broni, amunicji i wyposażeniu zawodnika czy jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
 5. Sędzia może nakazać zawodnikowi zakończenie przebiegu gdy uzna, że zawodnik nie jest w stanie go kontynuować, np. z powodu poważnego zacięcia broni (zawodnik nie potrafi usunąć zacięcia przez czas dłuższy niż 2 minuty). Po takim przerwaniu, przebieg należy ocenić, a zawodnikowi nie przysługuje prawo do jego powtórzenia.
 6. Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na niebezpieczną sytuację niezawinioną przez zawodnika, awarię strzelnicy lub z innych przyczyn niezależnych od zawodnika, należy przyznać mu możliwość powtórzenia przebiegu na torze.
 7. Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na sprzeczne z regulaminem lub inne niebezpieczne zachowanie zawodnika musi go, po podaniu powodu, niezwłocznie zdyskwalifikować.
 8. Każdy zawodnik, bezpośrednio przed swoim przebiegiem, powinien mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z pisemnym opisem toru a także z samym torem.
 9. Praktyczny czas zapoznania się z torem na strzelnicy wynosi maksymalnie 2 minuty.
 10. Maksymalny czas na pokonanie toru wynosi 300 sek.
 11. Zawodnik zapoznając się z torem nie może nic trzymać w dłoniach. Wejście na tor w celu zapoznania się przez zawodnika z czymkolwiek trzymanym w dłoniach skutkuje jego dyskwalifikacją.

Cele do ostrzelania przewidziane na torze:

 • Popery – 3 sztuka do strzelby,
 • Blachy metalowe – 5 sztuk do strzelby,
 • Blachy metalowe – 6 sztuk do karabinu,
 • Gwiazda do pistoletu (ilość trafień max. 5),
 • Tarcza IPSC (kartonowa) – 17 sztuk w tym 10 dla pistoletu i 7 dla karabinu,
 • Tarcza IPSC (kartonowa) NIE STRZELAĆ! – 5 sztuk w kolorze białym.

Wyposażenie na torze:

 • Stolik na broń – pistolet: ST1
 • Urządzenie do Odkładania Broni UDB1 – broń: karabin; lufa w „dół”
 • Urządzenie do Odkładania Broni UDB2 – broń: karabin; lufa w „dół”
 • Urządzenie do Odkładania Bron UDB3 – broń: pistolet; lufa w kierunku kulochwytu głównego.
 • Urządzenie do Odkładania Bron UDB4 – broń: strzelba; lufa w „dół”

Pozycja startowa i położenie broni:

Na polecenie sędziego zawodnik przygotowuje i odkłada w odpowiednie UDB strzelbę oraz karabin na torze, podpina magazynek do pistoletu i bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej umieszcza w kaburze lub umieszcza na stoliku ST1 z podpiętym magazynkiem bez wprowadzonego naboju do komory. Następnie staje w punkcie startowym P1 i czeka na sygnał startowy.

Karabin znajduje się w UBD1 z podpiętym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, komora nabojowa zamknięta. Dodatkowe magazynki zawodnik może mieć przy sobie.

Strzelba znajduje się w UDB4 z 2 nabojami w magazynku bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, komora nabojowa zamknięta. Amunicję zawodnik ma mieć ze sobą.

PROCEDURA STRZELANIA:

Po sygnale startowym zawodnik w punkcie P1 pobiera karabin z UDB1 i zza zasłony ostrzeliwuje cele metalowe z grupy T1, przy czym nie może dotknąć przesłony bronią lub ciałem. Po ostrzelaniu celów metalowych, z lewej strony przesłony oddaje minimum 2 strzały do tarczy T2 i przemieszcza się do punktu P2 skąd zza przeszkody ostrzeliwuje tarcze T3 i T 4 minimum po 2 strzały do każdej tarczy przy czym nie może dotknąć przesłony bronią lub ciałem. Po ostrzelaniu celów zabezpiecza karabin i odkłada ją do UDB2

Po odłożeniu karabinu zawodnik przemieszcza się do punktu P3 pokonując przeszkody z opon. Następnie zawodnik wyjmuje pistolet z kabury, lub bierze ze stolika ST1 przeładowuje i ostrzeliwuje cele z grupy T5 i T6 w dowolnej kolejności – po minimum dwa strzały do celu, przy czym cele T5 z lewej strony przesłony a cele T6 z prawej strony przesłony. Po ostrzelaniu grup T5 i T6 przemieszcza się na punkt P4 gdzie ostrzeliwuje grupę celów T7 po minimum dwa strzały do każdego. Po ich ostrzelaniu zawodnik nie musi ale może ostrzelać cel BONUS – GWIAZDA, który odejmuje po 3 sekundy za każdą zestrzeloną blachę od ogólnego czasu przebiegu toru.

Po skończeniu strzelania zawodnik odkłada  zabezpieczony pistolet do UDB3 i przemieszcza się do punktu P5 pokonując przeszkodę z opon, pobiera strzelbę z UDB4 i ostrzeliwuje cele metalowe T8 oraz 3 popery (kolejność ostrzelania celów dowolna). Strzelbę zawodnik może doładować po oddaniu minimum jednego strzału maksymalnie dwoma nabojami. Po ostrzelaniu celów zabezpiecza strzelbę i odkłada ją do UDB4

MINIMALNA ILOŚĆ STRZAŁÓW NA TORZE:

 • pistolet – minimum 25 strzałów,
 • karabin – minimum 20 strzałów,
 • strzelba – minimum 8 strzałów.

ZAKOŃCZENIE STARTU:

Koniec amunicji, strącenie wszystkich celi, na wniosek zawodnika, dyskwalifikacja, powyżej 300 sekund

KLASYFIKACJA:

Indywidualna, do wyniku liczy się suma punktów zgodnie z regulaminem PZSS / ISSF w każdej z konkurencji. Wygrywa zawodnik, który pokona tor w najkrótszym czasie. Dopuszcza się strzelanie oburącz. Ranking obejmuje punkty z turniejów rozegranych w okresie od dnia rozpoczęcia TURNIEJU OTWARCIA do dnia zakończenia TURNIEJU ZAMKNIĘCIA w danym roku kalendarzowym. Kolejność zawodników na liście rankingowej ustalana jest na podstawie SUMY PUNKTÓW zdobytych w poszczególnych konkurencjach: pistolet, karabin, strzelba.

Członkowie innych sportowych klubów strzeleckich, zawodnicy posiadający licencję zawodnika PZSS, klasyfikują się do nagrody głównej, drugiej i trzeciej oraz ogólnej klasyfikacji PZSS natomiast ich start w konkurencjach nie liczy się do klasyfikacji rankingowej KSS Legion Wschodni o dedykowany puchar klubowy.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia i zakwalifikowanie zawodnika do strzelania o Puchar Legionisty może nastąpić:

poprzez formularz w każdym ogłoszonym Regulaminie na stronie www – Terminarz Zawodów link poniżej

https://legionwschodni.pl/terminarz-zawodow/

Elektronicznie on-line poprzez system practiscore.

Potwierdzeniem zakwalifikowania się na listę startową jest wniesienie opłaty startowej

Koszty uczestnictwa  z konkurencji Puchar Legionisty to 80 PLN – pistolet, karabin, strzelba

Zalecamy wpłatę na konto która potwierdza rezerwację startu: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank – Tytuł wpłaty: PL2023 lub numer konkurencji

Zawodnicy posiadający broń sami zapewniają amunicję odpowiadającą formule zawodów.

Klub również zapewnia amunicję i broń swoim członkom tym którzy jej nie posiadają.

Koszt amunicji nie jest wliczony w opłatę startu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Należy bezwzględnie podporządkować się zasadom bezpieczeństwa i poleceniom osób zarządzających strzelnicą i prowadzących strzelanie
 • Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy, postępowania zgodnie z regulaminem konkurencji i opisem toru.
 • Wszyscy zawodnicy w trakcie trwania zawodów muszą używać na torze ochronników oczu i uszu.
 • Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich lufy muszą być skierowane w dół lub w górę. Dopuszczalne jest stosowanie wózków, na których lufy skierowane są w dół lub w górę.
 • W trakcie przenoszenia karabiny oraz strzelby muszą mieć otwarte zamki, odczepione magazynki, puste magazynki. Zaleca się stosowanie flag bezpieczeństwa. Zamki karabinów lub strzelb mogą być zamknięte tylko w przypadku używania flag bezpieczeństwa.
 • Pistolet musi być przenoszony w pudełku, pokrowcu lub w kaburze. Można przenosić broń wyłącznie całkowicie rozładowaną, tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap lub zbijaków w jej obrębie, bez podpiętego, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w „Strefie Bezpieczeństwa”.
 • W strefie bezpieczeństwa nie można posługiwać się amunicją ani załadowaną bronią. Zakaz ten dotyczy także załadowanych magazynków oraz atrap amunicji. Zawodnicy mogą posługiwać się pudełkami z amunicją pod warunkiem, że są one cały czas zamknięte.

Zapraszamy 🙂