Legion Wschodni - Strzelnica | tel. 575 531 347

Korzystanie ze strzelnicy w czasie epidemii COVID-19

 

Szanowni Państwo

Korzystanie ze strzelnicy Legionu Wschodniego w okresie trwania epidemii COVID-19 będzie odbywało się w ograniczonym zakresie. Nastapi to od 05.05.2020 r. Godziny otwarcia strzelnicy poniżej. W czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały dodatkowe procedury.

 • Brama prowadząca na strzelnicę będzie zamknięta.
 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść jedynie osoba która uprzednio złożyła w systemie internetowym rezerwację i otrzymała potwierdzenie. (kliknij formularz rezerwacji)
 • Rezerwację strzelnicy można złożyć jedynie poprzez formularz internetowy na stronie Legionu Wschodniego.
 • Obowiązywać będzie ograniczona ilość osób korzystających w tym samym czasie na każdej z osi stanowiącej odrębny obiekt.
 • Osoba składająca rezerwację dla większej ilości osób musi posiadać uprawnienia prowadzącego strzelanie lub któraś z tych osób.
 • W pierwszej kolejności będą zatwierdzane rezerwacje członków Legionu Wschodniego  oraz członków posiadających karty VIP.
 • Na strzelnicy będzie można prowadzić jedynie indywidualne treningi i rekreacyjne z uwagi na zachowanie bezpiecznej odległości.
 • Osoba przebywająca na strzelnicy w czasie załatwiania formalności będzie musiała być wyposażona w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (maseczka).
 • Obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami na terenie całej strzelnicy nie mniejszej jak 2 m.
 • W pomieszczeniu biurowym aby skorzystać z Rejestru pobytu na strzelnicy i załatwić formalności będzie mogła przebywać tylko jedna osoba po uprzednim użyciu środków dezynfekujących.
 • Środki dezynfekujące zapewnia zarządca strzelnicy.
 • Instytucje korzystające z infrastruktury strzelnicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych podlegają swoim wewnętrznym regulaminom dotyczących bezpieczeństwa związanych z COVID19.

Godziny otwarcia strzelnicy:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek – Piątek: 15:00-19:00

Sobota: 9:00 – 15:00

Niedziela: 15:00 – 19:00

Osoby posiadające kart VIP jeżeli chcą skorzystać ze strzelnicy w godzinach otwarcia składają rezerwacja poprzez formularz rezerwacyjny.

Osoby posiadające karty VIP jeżeli chcą skorzystać ze strzelnicy poza godzinami otwarcia muszą wysłać sms na numer 575 531 347 lub e-mail: kontakt@legionwschodni.pl podając numer karty VIP, datę i godzinę wejścia. Przypominamy, że karta VIP upoważnia do indywidualnego korzystania ze strzelnicy.