Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Wpisy oznaczone ‘zawody’

Pierwsze Podlaskie Zawody w Strzelectwie Taktyczno – Bojowym i zebranie klubu

Zapisy na zawody w dniu 17.12.2017 r. są możliwe poprzez wysłanie zgłoszenia na e-mail: biuro@legionwschodni.pl

Wszyscy którzy zapiszą się poprzez e-mail zostaną powiadomieni czy znajdują się na liście
startowej. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc startowych organizator nie gwarantuje wpisu na listę wszystkich chętnych zawodników w dniu zawodów.

Regulamin zawodów do pobrania TUTAJ.

Legion Wschodni posiada już licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2018 – Nr LK-1327/27

Po zawodach w dniu 17.12.2017 r. około 13:30-14:00 odbędzie się zebranie członków klubu. Zostaną omówione wewnętrzne sprawy klubu związane z członkostwem, przypomnienie regulaminu z zasadami przyjmowania nowych członków oraz zmiany barw klubowych. Zostaną przedstawione również podjęte uchwały zarządu, które miały na celu m.in. podniesienie rangi członków Legionu Wschodniego w korzystaniu z infrastruktury strzelnicy i udziału w szkoleniach. Zostaną przedstawione również nowe zasady przyznawania kart wejściowych VIP.

Zachęcamy do udziału w zebraniu również osoby które nie są jeszcze członkami Legionu Wschodniego lub są członkami innych klubów a chcieliby zmienić barwy klubowe. Na miejscu będą mogły zapoznać się z zasadami działania klubu, pobrać deklarację, zdecydować o ewentualnej przynależności.

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego § 7. p.3 b osoba ubiegająca się o patent strzelecki musi spełniać m.in. warunek przynależności od co najmniej 3 miesięcy do klubu należącego do PZSS.
Uchwałą nr 10/2016 zarząd PZSS wprowadził do  regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, w §8., punktu 4.:
4.1. Zarząd upoważnia prezesa PZSS do wprowadzania limitów liczby osób przystępujących do egzaminu na patent zależnie od możliwości technicznych obiektów, na których egzamin ma się odbyć oraz od możliwości rzetelnego przeprowadzenia tego egzaminu przez komisję.

4.2. Staż członkowski zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna się z datą zgłoszenia członka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie związku.
Zgodnie z decyzją zarządu PZSS 3-miesięczny okres rozpoczyna się w momencie zarejestrowania członka klubu w bazie PZSS  (pod adresem: http://klub.pzss.org.pl/wwwpzss-egz/ ), obowiązek rejestrowania członka  spoczywa na kierownikach klubów.

Wszystkie ustalenia zostaną opublikowane na stronie www ale po odbyciu się zebrania.

Po zebraniu pieczenie kiełbasek i możliwość złożenia życzeń z okazji Bożego Narodzenia.

Zawody w Strzelaniu Dynamicznym El Presidente

W dniu 01.10.2017 r. od 11:00 (niedziela) zapraszamy na Zawody w Strzelaniu Dynamicznym El Presidente. Formuła zawodów otwarta dla wszystkich posiadaczy broni palnej, członków Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni, członkowie Sekcji Strzelectwa Taktyczno – Bojowego 2305. Można startować w jednej lub dwóch konkurencjach. Zawody rozgrywane są indywidualnie, o kolejności decyduje najkrótszy czas przy wykonaniu strzelania zgodnie z normami. Przed przystąpieniem do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 20,00 zł od każdej konkurencji plus ewentualny koszty amunicji. Dopuszcza się używanie własnej amunicji, jednak nie zmienia to kosztów uczestnictwa. Przewidziane nagrody, medale i dyplomy. Regulamin zawodów jest dostępny do pobrania TUTAJ – kliknij. Zapisy w dniu zawodów od 09:15 do 10:45.

KONTAKT:

  1. e-mail: biuro@legionwschodni.pl
  2. tel.: 575 531 347 Robert Jurczak

Protokół z zawodów w Strzelaniu Dynamicznym – KLIK.