Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Szkolenie Prowadzący Strzelanie (pistolet, karabin, strzelba) dla członków PZSS, służb mundurowych, osób posiadających pozwolenie na broń lub dopuszczenie do broni – 18/19 listopad 2023

BRAK MIEJSC !

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez KSS Legion Wschodni

Kurs skierowany jest do członków klubów sportowych i stowarzyszeń o charakterze strzeleckim jak również do służb mundurowych.

Uprawnienia prowadzącego strzelanie są niezbędne aby móc wybrać się wspólne na strzelanie z grupką kolegów lub też bez przeszkód zabrać na strzelnicę bliskich lub znajomych i być niezależnym od obsługi strzelnicy z tymi uprawnieniami.

Data kursu: 18-19 listopad 2023

Godziny zajęć:

sobota 18.11.2023 godz. 8:00 – 20:00 sala wykładowa

niedziela 19.11.2023 godz. 8:00 – 20:00 sala wykładowa

Miejsce kursu: 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 109

/mapka dojazdu/

Zapisy do dnia 10.11.2023 do godz. 18:00: poprzez formularz rejestracyjny

/kliknij i zarejestruj się/

Zajęcia będą prowadzone w klimatyzowanej sali wykładowej, wyposażonej w nowoczesne multimedia, zaplecze socjalne, pełny węzeł sanitarny, parking. Zajęcia realizowane przemiennie. Stacjonarnie w sali wykładowej, strzelnicy oraz on-line w postaci prezentacji oraz testów. W cenę kursu wliczone jest wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie, catering na zajęciach, obiad. Szkolenie kończy się egzaminem składającym się z co najmniej 20 pytań zawierających zagadnienia zawarte w programie kursu.

Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS i realizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.

4. Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie z dnia 23.11.2022 PZSS obowiązujący od dnia 01.01.2023

/zobacz regulamin/

Wymagania do uczestnictwa w szkoleniu:

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) posiada:

– patent strzelecki lub

– pozwolenie na broń lub

– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub

– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub

– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika

c) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Koszt szkolenia: 400 zł

Wpłaty należy dokonywać na numer konta: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank dopiskiem KPS/II/2023

Wymagania dla służb mundurowych:

  1. osoba może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (wymagane dokumenty: potwierdzenie bycia pracownikiem służb mundurowych (zaświadczenie) oraz kopia dokumentu poświadczającego przydzielenie broni służbowej lub dopuszczenia do posiadania broni lub zaświadczenie, że broń służbowa jest przydzielona lub dopuszczenie do posiadania broni osoba posiada lub posiadała – różne są w każdych służbach potwierdzenia o przydzieleniu broni służbowej np.: zaświadczenie, przydział broni, legitymacja z wpisem posiadanej broni itp.)
  2. osoba, która ukończyła kurs instruktorski jest zwolniona z obowiązku ukończenia kursu pod warunkiem, że kurs instruktorski zawierał zagadnienia wskazane w Regulaminie uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS wymienionych w załączniku nr 1 (wymagane dokumenty: zaświadczenie o programie kursu instruktorskiego z wyszczególnieniem zagadnień i godzin, osoby które posiadają kurs instruktorski PZSS tylko kserokopia legitymacji instruktorskiej)
  • koszt wydania uprawnień w przypadku nieuczestniczenia w szkoleniu pkt. 2 wynosi 150 zł
  • koszt wydania uprawnień w przypadku uczestniczenia w szkoleniu pkt. 1 wynosi 400 zł

Wpłaty należy dokonywać na numer konta: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank dopiskiem KPS/I/2023

INFORMACJE DOTAKOWE

  • podane dane w formularzu są wymagane przez PZSS i są niezbędne do wydania uprawnień i legitymacji prowadzącego strzelanie
  • wysłanie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w kursie
  • gwarancją zakwalifikowania się na kurs jest wniesienie całości kwoty lub zaliczki 100 PLN w terminie 7 dni od daty zgłoszenia
  • wypełnić i wysłać formularz rejestracji

/link do rejestracji – zapisz się/

Aby uczestniczyć w kursie należy:

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu się na kurs i egzamin decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy na 5 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymają szczegółowy plan zajęć.

Pytania dotyczące kursu prosimy kierować przede wszystkim na e-mail: biuro@legionwschodni.pl

ZAPRASZAMY 🙂