Klub Strzelectwa Sportowego - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347

Szkolenie Prowadzący Strzelanie 02/03.07.2022

Zapraszamy na kurs „Prowadzący Strzelanie” PZSS organizowany przez KSS Legion Wschodni

Uprawnienia prowadzącego strzelanie są niezbędne aby móc wybrać się wspólne na strzelanie z grupką kolegów lub też bez przeszkód zabrać na strzelnicę bliskich lub znajomych i być niezależnym od obsługi strzelnicy z tymi uprawnieniami.

Data kursu: 02-03 lipca 2022

Godziny zajęć:

sobota 02.07.2022 godz. 8:00 – 16:00

niedziela 03.07.2022 godz. 9:00 – 17:00

Miejsce kursu: 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 109 /mapka dojazdu/

Zapisy: poprzez formularz rejestracyjny /kliknij i się zarejestruj/

Zajęcia będą prowadzone w klimatyzowanej sali wykładowej, wyposażonej w najnowocześniejsze multimedia, zaplecze socjalne, pełny węzeł sanitarny, parking. W cenę kursu wliczone jest wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie, catering na zajęciach.

Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS i realizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.

4. Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie z dnia 19.07.2021 PZSS /zobacz regulamin/

Wymagania do uczestnictwa w szkoleniu:

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej

c) posiada patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni oraz licencję trenera albo sędziego lub zawodnika

Koszt szkolenia:

Członkowie KSS Legion Wschodni: 350 PLN

Inne osoby: 400 PLN

Wpłaty należy dokonywać na numer konta: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank dopiskiem KPSVII/2022

INFORMACJE DOTAKOWE

Aby uczestniczyć w kursie należy:

  • podane dane w formularzu są wymagane przez PZSS i są niezbędne do wydania uprawnień i legitymacji prowadzącego strzelanie
  • wysłanie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w kursie
  • gwarancją zakwalifikowania się na kurs jest wniesienie całości kwoty lub zaliczki 100 PLN
  • wypełnić i wysłać formularz rejestracji /link do formularza rejestracji/

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu się na kurs i egzamin decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy na 5 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymają szczegółowy plan zajęć.

Pytania dotyczące kursu prosimy kierować przede wszystkim na e-mail: biuro@legionwschodni.pl

ZAPRASZAMY 🙂