Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Strzelnica otwarta!

Po wielu trudach udało się nam wreszcie otworzyć strzelnicę blisko Białegostoku. Pierwszy rozruch techniczny nastąpił 31.12.2016 r. Obecnie mamy oś 100 m i 30 m. Planujemy do końca czerwca 2017 roku oś 30 m przedłużyć do 100 m, a tą która obecnie ma 100 m do końca października przedłużyć do 200 m. W kolejnym roku planowana jest budowa osi 300m. Pomagają nam w tym pozytywnie zakręceni znajomi oraz zupełnie obcy ludzie, którym zależy na rozwijaniu strzelectwa sportowego w naszej najbliższej okolicy. W sprawę zaangażował się samorząd terytorialny oraz instytucje. W ostatnim czasie zostało podpisane porozumienie z Politechniką Białostocką, która będzie nas wspierała. Zachęcamy również wszystkich do wszelkiej pomocy w tym wspólnym dziele jakim jest strzelnica. Jeszcze dużo pracy przed nami. Strzelnica ma służyć nam wszystkim połączonych wspólną pasją – strzelectwem.