Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Przynależność Klubowa

Oświadczenie.

Odpowiadając na pytania i zarzuty dotyczące przynależności do kilku strzeleckich klubów sportowych Zarząd KSS Legion Wschodni informuje, że Ustawa o sporcie wyraźnie to określa: Zakazy dotyczące członka lub posiadacza udziałów lub akcji w klubie sportowym/link do ustawy/ cyt.:

” Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.”

Nie możemy mówić o zdrowej rywalizacji i współzawodnictwie sportowym kiedy zawodnik trenuje w jednym klubie wykorzystując jego infrastrukturę a następnie wyszkolony na zawodach reprezentuje drugi klub ale nie ten w którym trenował. W związku z tym Zarząd KSS Legion Wschodni kierując się literą prawa, zasadami zachowania sportowego oraz szacunkiem wobec swoich członków wyznacza termin do dnia 30.12.2019 roku w celu uregulowania statusu określającego klubową przynależność zawodniczą umożliwiającą udział we współzawodnictwie sportowym. Dotyczy to zawodników innych klubach niż KSS Legion Wschodni a którzy złożyli deklaracje przystąpienia również do naszego klubu. Nie dotyczy to członków KSS Legion Wschodni którzy są wyłącznie członkami naszego klubu lub posiadają licencję zawodniczą umożliwiającą udział we współzawodnictwie sportowym reprezentując nasz klub sportowy. Obecny czas przełomu listopad/grudzień sprzyja do uregulowania całej sprawy. Zmian barw klubowych dokonujemy zgodnie z Regulaminem zmian barw klubowych PZSS /link do regulaminu/ Nowy druk do zmiany barw klubowych – zmianę przynależności klubowej /kliknij żeby pobrać druk/

KSS Legion Wschodni posiada status klubu sportowego. Jest członkiem polskiego związku sportowego PZSS, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym i w tym zakresie nie ma wyjątków. Zawodnicy którzy po wyznaczonym terminie nie uregulują spraw związanych z przynależnością klubową do KSS Legion Wschodni zostaną usunięci.
(podstawa prawna: art. 10 Ustawy o sporcie Dz.U.2019.0.1468 t.j. – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie)

Z poważaniem:

Zarząd KSS Legion Wschodni