Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Korzystanie ze strzelnicy w czasie epidemii COVID-19

Szanowni Państwo

Korzystanie ze strzelnicy Legionu Wschodniego w czasie treningów, zawodów, strzelań rekreacyjnych, szkoleń itp. w okresie trwania epidemii COVID-19 będzie odbywało się w ograniczonym zakresie. W czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały dodatkowe procedury.

 • Brama prowadząca na strzelnicę będzie zamknięta.
 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła w systemie internetowym rezerwację i otrzymała potwierdzenie. (kliknij formularz rezerwacji)
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzedniej POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Rezerwacja jest składana i zatwierdzana minimum 12 godzin przed planowanymi zajęciami.
 • Rezerwację na zawody również składa się poprzez odpowiedni formularz którey znajduje się w każdym Regulaminie zawodów.
 • Brak jest możliwości wejścia na strzelnice poza  wyznaczonymi godzinami.
 • Na teren strzelnicy osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 15 minut przed zaplanowanym treningiem lub szkoleniem lub zawodami.
 • Po zaplanowanych zajęciach należy jak najszybciej opuścić strzelnicę. Brak jest możliwości przedłużenia pobytu na strzelnicy.
 • Osoby na terenie strzelnicy w czasie treningów, szkoleń, zawodów mogą korzystać TYLKO z własnych urządzeń takich jak takery, zaklejki, pisaki z wyjątkiem sędziów na zawodach. Nie ma możliwości korzystania z tych urządzeń będących na wyposażeniu strzelnicy.
 • Rezerwację strzelnicy można złożyć jedynie poprzez formularz internetowy na stronie Legionu Wschodniego.
 • Obowiązywać będzie ograniczona ilość osób korzystających w tym samym czasie na każdej z osi stanowiącej odrębny obiekt.
 • Osoby składające rezerwację dla większej ilości osób musi posiadać uprawnienia prowadzącego strzelanie lub któraś z tych osób.
 • W pierwszej kolejności będą zatwierdzane rezerwacje członków Legionu Wschodniego oraz zapisy na zawody.
 • Na strzelnicy będzie można prowadzić jedynie indywidualne treningi i rekreacyjne z uwagi na zachowanie bezpiecznej odległości.
 • Osoba przebywająca na strzelnicy w czasie załatwiania formalności będzie musiała być wyposażona w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (maseczka).
 • Obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami na terenie całej strzelnicy nie mniejszej jak 2 m.
 • W pomieszczeniu biurowym aby skorzystać z Rejestru pobytu na strzelnicy i załatwić formalności będzie mogła przebywać tylko jedna osoba po uprzednim użyciu środków dezynfekujących.
 • Osoby które chcą skorzystać ze strzelnicy w godzinach otwarcia składają rezerwacje poprzez formularz rezerwacyjny.
 • Na zawodach orgaznizowanych przez KSS Legion Wschodni będą obowiązywały obostrzenia pandemiczne.
 • Karnet VIP już nie obowiązują.
 • Środki dezynfekujące zapewnia zarządca strzelnicy.
 • Instytucje korzystające z infrastruktury strzelnicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych podlegają swoim wewnętrznym regulaminom dotyczących bezpieczeństwa związanych z COVID19.

Poniedziałek –  strzelnica nieczynna