Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Rezerwacje (proszę przeczytać informację)

Rezerwację strzelnicy dokonuje się poprzez formularz rezerwacyjny co najmniej z 24h wyprzedzeniem. Formularz przyjmuje rezerwacje na 7 dni przed. Rezerwacje nie są zatwierdzane automatycznie. Wszystkie złożone rezerwacje są weryfikowane i zatwierdzane przez administratora codziennie o godz. 8:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. W pierwszej kolejności zatwierdzane są rezerwacje zawodników KSS Legion Wschodni. Grupy zorganizowane posiadające własnego instruktora lub osobę posiadającą uprawnienia Prowadzącego Strzelanie mogą korzystać z osi po zawarciu z zarządcą strzelnicy umowy wynajmu osi, precyzującej rodzaj strzelania, liczbę uczestników oraz wzajemne obowiązki stron.

Prosimy czekać na potwierdzenie !