Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to wyjątkowa data w historii Polski. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest przez mieszkańców gminy tradycyjnie przy pomniku „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” w Niewodnicy Kościelnej.

Uroczystości rozpoczęły się już o godz. 9:00. KSS Legion Wschodni również aktywnie włączył się w obchody święta. W oficjalnej części uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze Joanna Jurczak Wiceprezes Legion Wschodni Fundacja oraz Jacek Nitkiewicz Wiceprezes Klubu Strzelectwa Sportowego Legion Wschodni.

Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych a zarazem gospodarze uroczystości Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna, przewodniczący Rady Gminy Jarosław Czech, Maria  Busłowska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej oraz księża gminnych parafii: Andrzej Górski i Tomasz Powichrowski. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych instytucji samorządowych i organizacji m.in. Marek Malinowski – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Dominik Maślach – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Robert Jurczak – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, radni Powiatu Białostockiego: Bożena Bieryło i Paweł Kondracki,  Waldemar Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, mł. insp. Tomasz Organek – komendant Komisariatu Policji w Łapach, Dariusz Koc – Komendant Miejski PSP w Białymstoku.

Wartę honorową przy pomniku pełnili druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Chodorach oraz harcerze z 37. Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej. Nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy, Klubu Seniora w Turośni Kościelnej oraz harcerzy z 37. TDH „Feniks”. Na uroczystość przybyły też delegacje szkół z terenu gminy oraz Delegacje Klubów Radnych z gminy Turośń Kościelna. O oprawę święta zadbały poczty sztandarowe jednostek oświatowych,  druhów z OSP z terenu gminy Turośń Kościelna oraz liczni przedstawiciele mieszkańców gminy.

Miłym akcentem było rozdanie przez wójta gminy Grzegorza Jakucia Flagi Polski zebranym uczestnikom aby je wywiesić i być dumnymi z bycia Polakami.

Uroczystość zakończyła się gorącym poczęstunkiem – wojskową grochówką.

Narodowe Święto Niepodległości to święto każdego Polaka. Legion Wschodni życzy każdemu z Nas silnej Ojczyzny.

Relacja Gminy Turośń Kościelna /kliknij link/