Legion Wschodni - Strzelnica | tel. 575 531 347

Kurs Prowadzący strzelanie i Sędzia kl. III PZSS

Serdecznie zapraszamy na kurs:

 • Prowadzącego Strzelanie w kategorii: pistolet, karabin, strzelba
 • Sędziego klasy III PZSS (Posiadacze licencji sędziowskiej mają możliwość podchodzić do szkoleń Prowadzących strzelanie PZSS, okazja dla tych co nie posiadają patentu lub licencji zawodniczej)
 • Kurs doszkalający sędziów klasy III PZSS

TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW:

▶️ KPS1 – Kurs na prowadzącego strzelanie 24-25.08.2019 // 8:00 – 16:00 – EGZAMIN

▶️ KS2 – Kurs sędziego PZSS klasy III 24-25.08.2019 // 8:00 – 16:00 – EGZAMIN

▶️ KDS3 – Kurs doszkalający sędziów klasy III niezbędny do podwyższenia do klasy II – 25.08.2019 // 8:00 – 16:00 – EGZAMIN

Kursy odbędą się w sali wykładowej w Turośni Kościelnej ul. Lipowa 109

Koszt kursu:

 • KPS1 – 260 PLN (w cenie zawarty jest koszt wydania legitymacji Prowadzącego Strzelania PZSS)
 • KS2 – 220 PLN (w cenie zawarty jest koszt wydania legitymacji Sędziego III klasy PZSS)
 • KDS3 – 150 PLN
 • KPS1 + KS2 – 420 PLN
 • KPS1 + KDS3 – 350 PLN

Wpłaty należy dokonywać do dnia 15.08.2019 na nr konta: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank z tytułem wpłaty odpowiednio: KPS1, KS2, KDS2 lub jeżeli ktoś uczestniczy w kilku: KPS1 + KS2, KPS1 + KDS3

Członkom KSS Legion Wschodni przewidziane jest częściowe dofinansowanie  udzielane indywidualnie przez Zarząd Klubu w zależności od zaangażowania w rozwój klubu. W celu uzyskania dofinansowania do kursu należy przesłać na adres KSS Legion Wschodni ul. Białostocka 7, 18-106 Turośń Kościelna lub na adres e-mail: szkolenia@legionwschodni.pl wypełnionego i podpisanego WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (pobierz)

Kursy kończą się egzaminem. Szkolenia zgłoszone do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Wykładowcami będą:

 • Licencjonowani trenerzy i instruktorzy PZSS,
 • Licencjonowani instruktorzy Wyższej Szkoły Medycznej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS Antonii Kamiński

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KURS: KPS1 – Kurs na prowadzącego strzelanie

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZSS uchwalonym na podstawie podstawie §2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 234 z późniejszymi zmianami).

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (kliknij żeby wypełnić)

Ilość miejsc ograniczona. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 16.08.2019 r.

Wysłanie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w kursie. Gwarancją zakwalifikowania się na kurs jest wniesienie w całości opłaty.

Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu każda zapisana osoba dostanie informację na podany adres e-mail z programem oraz dokładnym adresem zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: szkolenia@legionwschodni.pl


KS2 – Kurs sędziego PZSS klasy III

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego obowiązującym od 1.01.2018.

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (kliknij żeby wypełnić)

Na kurs należy zabrać ze sobą:

 1. Potwierdzenie opłaty
 2. Wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIEGO PZSS kl. III (kliknij żeby pobrać)
 3. Zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem 1 szt.

Ilość miejsc ograniczona. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 16.08.2019 r.

Wysłanie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w kursie. Gwarancją zakwalifikowania się na kurs jest wniesienie w całości opłaty.

Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu każda zapisana osoba dostanie informację na podany adres e-mail z programem oraz dokładnym adresem zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: szkolenia@legionwschodni.pl


KDS3 – Kurs doszkalający sędziów klasy III

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego obowiązującym od 1.01.2018.

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (kliknij żeby wypełnić)

Na kurs należy zabrać ze sobą:

 1. Potwierdzenie opłaty
 2. Kartę Pracy Sędziego

Ilość miejsc ograniczona. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 16.08.2019 r.

Wysłanie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w kursie. Gwarancją zakwalifikowania się na kurs jest wniesienie w całości opłaty.

Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu każda zapisana osoba dostanie informację na podany adres e-mail z programem oraz dokładnym adresem zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: szkolenia@legionwschodni.pl

ZAPRASZAMY 🙂