Legion Wschodni - Profesjonalna Strzelnica | tel. +48 575 531 347 / +48 698 236 055

Kurs do egzaminu na patent strzelecki

KURS DO EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI

wg. programu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

TERMIN KURSU:

  • 11 maja 2019 r

Egzamin na patent PZSS planowany jest na 15 czerwca 2019 r. .

Zgłoszenia i rejestracja:

Zgłoszenia za pomocą formularza – kliknij, aby pobrać.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres email: szkolenia@legionwschodni.pl

Uwaga: przypominamy, że w kursie może wziąć udział każdy, jednak do przystąpienia do egzaminu, zgodnie z regulaminem PZSS, wymagany jest min. 3 miesięczny staż w klubie sportowym.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu otrzymają szczegółowy plan zajęć. Kurs twa dwa dni. Pierwszy dzień: teoria, drugi: zajścia praktyczne. Po kursie zostaną udostępnione materiały do samodzielnego utrwalania wiedzy oraz możliwość konsultacji do czasu egzaminu na patent.
Profesjonalna i doświadczona kadra instruktorska sprawi, że uzyskasz fachową wiedzę na temat broni, zagadnień prawnych związanych z jej posiadaniem oraz nauczysz się celnie strzelać.

Koszt kursu:

  • Członkowie Legionu Wschodniego – 250 zł
  • Pozostali uczestnicy – 300 zł

Konto : 16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 MBank

w tytule: nazwisko, imię, nr kursu, szkolenie do egzaminu na patent strzelecki

Zgłoszenie i potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres email: szkolenia@legionwschodni.pl