Legion Wschodni - Strzelnica | tel. 575 531 347

FUNDACJA

Fundacja Legion Wschodni powstała w 2016r. Naszym głównym celem jest popularyzacja strzelectwa sportowego, krzewienie wartości patriotycznych i wspieranie postaw obywatelskich. Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami oraz instytucjami publicznymi, m.in. z Politechniką Białostocką, z którą podpisaliśmy umowę intencyjną o wzajemnej współpracy w celu realizowania wspólnych celów statutowych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich sympatyków strzelectwa, pasjonatów broni czarnoprochowej i historii, rekonstruktorów oraz wszystkich, którzy zechcą nam pomóc w naszych działaniach.

 

Prezes Zarządu

Robert Jurczak

Wiceprezes Zarządu

Joanna Jurczak

Przewodniczący Rady Fundacji

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. nzw. w PB

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

mgr inż. Beata Jurczak

Dyrektor Biura Fundacji

Czesław Bystranowski

Zastępca Dyrektora Biura Fundacji
Wydział Prawny

adw. Marcin Podsiadło

Kierownik Administracyjny

Adam Kozielewski

Kierownik Ochrony

Jacek Rynkiewicz

Kierownik Biura

Aleksandra Jurczak

 

Dane teleadresowe

KRS: 0000651454

NIP: 9662108043

Regon: 366046607

Nr konta bankowego PLN: 16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 mBank

Adres siedziby Legion Wschodni Fundacja

18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7

e-mail: biuro@legionwschodni.pl

Fax.: 858742267

tel. 575 531 347

www.legionwschodni.pl